7th, 8th and 9th badges 7th Wing Chievres Air Base - © Copyright

Het Achtste Smaldeel

Het Achtste Smaldeel ziet het daglicht in december 1950 bij het oprichten van de 7de Jachtwing te Chièvres. Deze eenheid bestaat uit drie smaldelen waaronder ook het 7de en het 9de. Alle drie dragen ze als embleem de witte cocotte maar op een verschillende achtergrond. Respectievelijk rood, blauw en groen.

 Gloster Meteor - © Copyright

Het Achtste vliegt tot in 1956 op Gloster Meteor; deze wordt initieel vervangen door de Hawker Hunter F.4 en daarna, in 1958, door de Hunter F.6.

In 1963 wordt de 7de Wing ontbonden met als gevolg dat het Achtste Smaldeel “verdwijnt”.

Chièvres Airbase end of the fourties Chièvres Airbase end of the fourties - © Copyright
Gloster Meteor Gloster Meteor - © Copyright
Hawker Hunter F.4 Hawker Hunter F.4 - © Copyright
Hawker Hunter F.6 Hawker Hunter F.6 - © Copyright
 8th sqn pennant ceremony in Florennes - © Copyright

Op 15 juli 1970 wordt het Smaldeel met de blauwe cocotte heropgericht in Florennes met als opdracht de conversie van de piloten te verzorgen in het kader van de introductie van de Mirage 5B in de Belgische Luchtmacht.

F-84F F-84F - © Copyright
RF-84F RF-84F - © Copyright
Landing Mirage 5 BD01 in Florennes Landing Mirage 5 BD01 in Florennes - © Copyright
Mirage 5 BA01 Sabca apron Mirage 5 BA01 Sabca apron - © Copyright
 Core of the first belgian Mirage 5 instructors - © Copyright

Hiervoor wordt in Frankrijk een kern van acht piloten omgeschoold op Mirage III. Eens ze instructeur geworden zijn, zullen ze vervolgens de piloten vormen van de drie vernoemde smaldelen, te beginnen met het 2de en het 42ste in Florennes.

BR 12 42 sqn BR 12 42 sqn - © Copyright
BA 17 2 sqn BA 17 2 sqn - © Copyright
 8 sqn line at Bierset Air Base - © Copyright

Het Achtste verlaat dan Florennes om zich definitief in Bierset te vestigen en de conversie van het 1ste uit te voeren.

In juni 1972 is de conversie van de drie smaldelen een feit.

 OCC formation training - © Copyright

Vanaf dat ogenblik concentreert het 8ste Smaldeel zich op de vorming van de jong gebrevetteerde piloten die op Mirage 5B gaan vliegen. Het is ook verantwoordelijk voor het behoud van de standaard van het vliegen op zicht en op instrumenten van het geheel der piloten van de vier smaldelen op Mirage.

 Badge Mirage 5B - © Copyright

Gedurende zijn bestaan vormt het 8ste Smaldeel niet minder dan 404 Belgische piloten.

 Fighter bomber role - © Copyright

Het 8ste Smaldeel krijgt de rol van jachtbommenwerper toebedeeld; het wordt zo einde 1972 officieel opgenomen in de NAVO structuur.

 AMF badge - © Copyright

In maart 1989 verhuist het 1ste Smaldeel van Bierset naar Florennes om daar een conversie op F-16 te beginnen. Dit smaldeel maakte deel uit van de AMF “Zuid” (Ace Mobile Forces – Ace staat voor Allied Command Europe-). In geval van conflict moet het, indien dat nodig is, de zuidelijke flank (Italië, Griekenland, Turkije) van de NAVO versterken.

 Belgian Ace Guard Mission badge - © Copyright

Bij het vertrek van het 1ste naar Florennes neemt het 8ste Smaldeel die taak van AMF Zuid over. Tijdens de Eerste Golfoorlog zal het zo gedurende meerdere weken ontplooien naar Turkije, hierin bijgestaan door het 42ste Smaldeel en het geheel van het personeel van de 3de Wing.

Pilots ready to fly during Ace Guard 1991 Pilots ready to fly during Ace Guard 1991 - © Copyright
Belgian Mirages BA and BR above Türkiye Belgian Mirages BA and BR above Türkiye - © Copyright
 The "eight" in flight - © Copyright

In september 1991, ter gelegenheid van een zoveelste herstructurering van de Luchtmacht, wordt het 8ste Smaldeel opnieuw ontbonden.

 Mirage 5BA in flight - © Copyright

Gedurende gans deze periode, de zo genoemde “koude oorlog”, neemt het Smaldeel geen enkele keer deel aan een conflict, met uitzondering van de Golfoorlog, maar zij levert een bijdrage tot het bewaren van de vrede door deel te nemen aan de NAVO afschrikkingspolitiek en dit tot het einde van de jaren tachtig.

 White coquotte on an Hanriot - © Copyright

Kenteken

De zilveren Cocotte is ontworpen door Willy Coppens in 1917 - Veredeld 'Ridder' door Koning Albert 1 in 1919, Koning Boudewijn verleent hem de titel van 'Baron van Houthulst' in 1960-. Hij laat de cocotte aanbrengen op zijn eerste jachtvliegtuig, een Nieuport Bébé.

 8 sqn badge till its disbound - © Copyright

In de loop der jaren evolueert het embleem en wordt door meerdere eenheden overgenomen op een verschillende achtergrond.

 Rémy Van Lierde DFC and 2 bars - © Copyright

Initieel staat de Cocotte afgebeeld in een cirkel. De vorm die we nu kennen is een azuurblauw schild dat onder een hoek van 45° staat. Het originele motto “Boutez en Avant” is veranderd in “Get In”, vertaling van Majoor Van Lierde toenmalig Commandant van de 7de Wing.